Bendrosios taisyklės

Siuntose, bei keliaujančiam asmeniui draudžiama vežti vogtus daiktus, daiktus bei medžiagas ar produktus, kurie dėl savo cheminių ar fizinių savybių gali sukelti pavojų žmogaus sveikatai, aplinkai ar turtui ir yra įtraukti į Jungtinių Tautų Organizacijos ekspertų komiteto pavojingų medžiagų sąrašą; taip pat, bet kuriuos daiktus, prekes, medžiagas, kurių vežimas (išvežimas, gabenimas) yra uždraustas pagal valstybės, kurios teritorijoje vykdomas vežimas, teisę, kaip pavyzdžiui:

 • tabako gaminiai, alkoholiniai gėrimai;
 • ginklai ir jų dalys, šaudmenys, sprogmenys ir sprogstamosios medžiagos;
 • narkotinės ir psichotropinės medžiagos;
 • greitai gendantys maisto ir ne maisto produktai;
 • pinigai, vertybiniai popieriai, taurieji metalai ir brangakmeniai, antikvariniai daiktai;
 • toksiški ar koroziją sukeliantys tirpalai;
 • įstatymais draudžiama spausdinta, garso, vaizdo ar elektroniniu pavidalu išsaugota medžiaga;
 • žmogaus palaikai ar kūno dalys;
 • daiktai, kurių pervežimui reikalingos specialios temperatūros, oro drėgmės ar kitos sąlygos;
 • daiktai, kurių pervežimui, išvežimui ar vežimui reikalingi specialūs leidimai ar išskirtinės sąlygos;
 • daiktai, kurie dėl savo savybių gali pakenkti kitoms siuntoms ar žmonių sveikatai, aplinkai.

Esant įtarimams vairuotojas turi teisę paprašyti siuntėjo atidaryti siuntinį ir patikrinti jo turinį siuntėjui dalyvaujant. Radus draudžiamus vežti daiktus vairuotojas iškarto grąžina juos siuntėjui.

MB „Europe Express“ neatsako už konfiskuotas siuntas, kuriose gabenami  draudžiami daiktai.

Nestandartinis krovinys

Dėl kiekvieno konkretaus nestandartinio krovinio gabenimo galimybių ir kainos tartis reikėtų paskambinus tel. +37066614314

Norint gabenti nestandartinį krovinį būtina:

 • Žinoti krovinio išmatavimus bei svorį;
 • Informuoti jei krovinys dūžtantis;
 • Norint gabenti dviračius ar motociklus būtina turėti transporto priemonių įsigijimo ir kitus būtinus dokumentus (vairuotojas gali atsisakyti vežti krovinį jei trūks dokumentų arba kils įtarimų, kad krovinys yra vogtas);
 • Norint gabenti techniką ar transporto priemones būtina informuoti apie transporto priemonių galimus gedimus, kaip tepalų ar kitų skysčių iš priemonių tekėjimas;
 • Privalumas jei turėtumėte nestandartinio krovinio nuotraukų, kurias galėtumėte pateikti tariantis dėl krovinio gabenimo.

Tik atsižvelgus į aukščiau nurodytus reikalavimus galėsime pasiūlyti geriausią krovinio pergabenimo laiką bei kainą.